Συμβουλευτική Ζεύγους

Πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στο ζευγάρι? Η βάση για μια πιο υγιή συμβίωση είναι, η καλή επικοινωνία. Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες επιλύονται μέσα από τον διάλογο και την θετική διάθεση.

Δυσκολίες που επιφέρουν ένταση στο ζευγάρι είναι,
– το επαγγελματικό, οικονομικό άγχος,
– η διαταραγμένη σεξουαλική ζωή,
– οι διαφωνίες σε σχέση με τα παιδιά,
– το άγχος για την απόκτηση παιδιού, πιθανή υπογονιμότητα,
– η έλλειψη συντροφικότητας και αλληλοκατανόησης,
– η μειωμένη κοινωνική ζωή ή/και οι δυσκολίες με τρίτους,
– ο χωρισμός

Στις συνεδρίες,
– μαθαίνουμε να επικοινωνούμε,
– συζητάμε για ό,τι ενοχλεί από το παρελθόν και παρόν,
– εκφράζουμε ανοιχτά συναισθήματα και σκέψεις,
– εστιάζουμε στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας από την πλευρά του,
– ανακαλύπτουμε κατάλληλους χειρισμούς για τα προβλήματα,
– θέτουμε στόχους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>